‌فرایند انجام مناقصه یا مزایده باید به چه صورت انجام شود؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقی‌فرایند انجام مناقصه یا مزایده باید به چه صورت انجام شود؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

‌الف انتشار آگهی: در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته در روزنامه رسمی کشور و حداقل‌ یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه‌های محلی (انتخاب روزنامه به تشخیص شهردار)
 شرایطی که لازم است در آگهی مناقصه یا مزایده ذکر ‌گردد:
1- نوع و میزان کالا یا کار- مدت انجام کار – محل تحویل- مهلت قبول پیشنهادات- محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها.
2- دادن سپرده‌ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت‌نامه بانکی.
3- ذکر این که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4- ذکر این که سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است.
5- ذکر این که شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
تذکر– مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی نباید در داخل کشور 10 روز و در خارج از کشور 60 روز نباید کمتر باشد.
ب- تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده (هیأت عالی معاملات شهرداری) و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده.
تذکر مهم: در مواردی که شهرداری و سازمان های وابسته از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند موظفند در برگزاری مناقصه مقررات قانون برگزاری مناقصات (مصوب 3/11/1383) را رعایت کنند.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top