چه شرایطی در انعقاد پیمان (قرارداد) باید رعایت گردد؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقیچه شرایطی در انعقاد پیمان (قرارداد) باید رعایت گردد؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل 10 درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار ‌تضمین‌نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت دارد.
– حق ارجاع داوری در هیچ یک از پیمانها نباید قید گردد. در موارد استثنایی که به صلاح و صرفه شهرداری باشد شورای اسلامی شهر می‌تواند بنا به پیشنهاد شهردار اختلافاتی را که با پیمانکاران شهرداری‌ پیدا می‌شود و مبلغ مورد اختلاف از یک میلیارد ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند لکن در مواردی که مبلغ مورد‌اختلاف بیش از یک میلیارد ریال باشد. رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد شهردار و تأیید شورای اسلامی شهر و تصویب وزارت کشور‌امکان‌پذیر خواهد بود. در اینگونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تأیید وزارت کشور برسند.
‌- هرگاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش آید که جداگانه انجام‌پذیر‌نباشد و بهای واحد آن کار در فهرست واحد بها پیش‌بینی نشده باشد بهای عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری یا دفتر فنی‌ استانداری و با موافقت پیمانکار و تصویب هیأت عالی معاملات شهرداری و تأیید شهردار تعیین خواهد شد. ولی میزان کارهای‌ جدید نباید از صدی ده کل مبلغ پیمان تجاوز کند.
-در قراردادها باید قید شود شهرداری می‌تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه ‌نماید و در هر حال باید قبل از انقضاء مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top