پرداخت هزینه‌ها در شهرداری مستلزم طی چه مراحلی است؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقیپرداخت هزینه‌ها در شهرداری مستلزم طی چه مراحلی است؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

‌پرداخت هزینه‌ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است:
‌الف) ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کار و خدمتی انجام یا اموالی به تصرف‌ شهرداری در آمده بدین وسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد.
ب) تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از دائنین پرداخت شود.
ج) صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته.
‌تبصره- ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت شهردار یا کسانی است که از طرف شهردار کتباً و به طور منجز اختیارات‌لازم به آنها تفویض می‌شود.
کلیه پرداختهای شهرداری باید با توجه به ماده 79 قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه‌هایی که تنظیم اسناد مثبته آن‌قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است به طور علی‌الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد نوع‌ هزینه‌هایی که به طور علی‌الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستورالعملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود‌ تعیین خواهد شد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top