وظیفه شورا در اولین جلسه خود چیست؟

جلال عضو سایت asked 3 سال ago

وظیفه شورا در اولین جلسه خود چیست؟

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

اولین جلسه شورا یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات با دعوت فرماندار و تحت ریاست مسن ترین عضو تشکیل میگردد و اعضاء سوگند یاد می کنند. پس از انجام مراسم تحلیف اعضاء حاضر اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و ازبین خود با رأی مخفی یک رئیس یک نایب رئیس و حداقل یک منشی و خزانه دار برای مدت یک سال انتخاب و مراتب را صورتجلسه مینمایند. (مواد1 و2 آیین نامه اجرایی و امور مالی شوراهای اسلامی مصوب 11/1/1378)

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۰ | توسط

Scroll to top