وظایف مربوط به مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در حومه شهرها به عهده چه کسی است؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: محیط زیست و خدمات شهریوظایف مربوط به مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در حومه شهرها به عهده چه کسی است؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

به استناد ماده 9 توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ……….، مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است لذا شهرداریها موظفند به استناد ماده 3، 4 آیین نامه اجرایی مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در شهر و حومه آن موضوع مصوبه 61585/ت سال 888 هیات وزیران،برای انجام وظایف مدیریتی خود در این خصوص در شهرهای بالای یکصد هزار نفر، سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و در سایر شهرهایی که دارای سازمان حمل و نقل همگانی باشد،‌مدیریت حمل و نقل بار و مدیریت حمل و نقل مسافر با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تاسیس نمایند.
ضمناً به استناد تبصره 2 ماده 4 آیین نامه مذکور، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه آن موظفند ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه و بر اساس برنامه زمان بندی شهرداری، خود را با ضوابط آیین نامه تطبیق داده در غیر این صورت با درخواست شهرداری، نیروی انتظامی از فعالیت آنها جلوگیری خواهد نمود.
نکته: بر اساس ماده 5 آیین نامه فوق، وظایف و اختیارات مشابه اشخاص حقوقی، دستگاه ها، سازمانها، اتحادیه ها، تعاونی ها تشکلهای صنفی فعال در امور حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه آن به شهرداری واگذار و دستگاههای مذکور موظفند ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه کلیه سوابق، اسناد و اطلاعات مربوط را طی صورتجلسه ای در اختیار شهرداریها با سازمانها، شرکت ها و واحدهایی که به نمایندگی از شهرداری معرفی می گردند قرار دهند.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top