واحد سرمایه گذاری موضوع ماده 8 شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری ها کدام است؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: کمیسیون هاواحد سرمایه گذاری موضوع ماده 8 شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری ها کدام است؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

واحد سرمایه گذاری موضوع ماده 8 شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداریهای که در 13 ماده و 12 تبصره تهیه، که پس ازابلاغ توسط وزیر کشور و تصویب شورای اسلامی شهر برای شهرداریها لازم اجراست.
امور سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری از طریق واحد سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت.
ترکیب هیات عالی سرمایه گذاری به استناد ماده 5 شیوه نامه عبارت است از:
1- شهردار به عنوان رئیس
2- معاون دارای مالی یا رئیس مالی شهرداری
3- مسئول امور سرمایه گذاری به عنوان دبیر
4- یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب شهردار
5- یک نفر کارشناس مالی یا اقتصادی به انتخاب شهردار
6- یک نفر کارشناس بصیر و خبره به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای شهر
7- یک نفر به انتخاب معاون امور عمرانی استانداری

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top