هیأت انضباطی موضوع ماده 8 آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه آن کدام است؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: کمیسیون هاهیأت انضباطی موضوع ماده 8 آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه آن کدام است؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

مرکب ازنماینده وزارت کشور، نماینده شهردار ، نماینده سازمان حمل ونقل
وظیفه: رسیدگی به تخلفات در امور حمل و نقل بار و مسافر در شهرو حومه آن

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top