نکات مهمی که در لایحه و مصوبه وضع عوارض باید مورد توجه قرار گیرد چیست؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقینکات مهمی که در لایحه و مصوبه وضع عوارض باید مورد توجه قرار گیرد چیست؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

عوارض بایستی برابر آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که با توجه به ماده 77 قانون شوراها به تصویب هیأت وزیران رسیده است تنظیم گردد و نکات قابل ملاحظه عبارتند از:
1- تعیین محدوده ای که عوارض در آن حدود قابل وصول است محدوده یا محدوده  وحریم شهر)
2- تعیین شهرداری به عنوان مرجع وصول عوارض
3- نحوه چگونگی وصول عوارض (ماهیانه، سالیانه یا …)
4- توجه به سیاست های کلی که در برنامه پنجم توسعه و قوانین بودجه سالانه اعلام می شود.
5- مراعات سیاستهای عمومی دولت به شرح ذیل:
الف) نیل به سمت خودکفایی شهرداری مربوط از طریق وضع و وصول عوارض متناسب با هزینه های مورد نیاز
ب) رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی
پ)اولویت وضع عوارض هایی که به صورت غیر مستقیم وصول می شوند.
ت) تناسب وضوع عوارض درهر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی
ث) توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محلی
ج) هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض
چ) رعایت اولویت وضع عوارض به صورت درصدی از قیمت فروش کالا و خدمات بر سایر روش ها ازجمله روش وضع عوارض مقطوع
ح) وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرحهای عمرانی
خ) جلوگیری از وضع عوارض مضاعف بر کالاهای تولیدی
د) توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض تولید
ذ) خودداری از وضع عوارض بر کالاهای صادراتی
ر) با توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف، معافیت و نظارت آن
ز) رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف، معافیت و نظایر آن،
س) اعمال رویه های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض
ش) وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل3 قانون اساسی.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top