نقش شورای اسلامی شهر در تامین هر یک از انواع منابع درآمدی شهردای ها چگونه است؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقینقش شورای اسلامی شهر در تامین هر یک از انواع منابع درآمدی شهردای ها چگونه است؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

شهرداری ها، از کاملترین سازمان های محلی است که بر اساس قانون تشکیل می شوند. از یک طرف تحت نظارت دولت (وزارت کشور) و از طرفی تحت نظر شوراهای اسلامی به نمایندگی از مردم آن شهر انجام وظیفه می نمایند. از نظر منابع درآمدی کمکهای دولتی رقم کمی نسبت به بودجه شهرداری ها را شامل می شود. ولی بر اساس قوانین عوارض توام با مالیات توسط دولت (سازمان امور مالیاتی) از مودیان وصول و بر اساس شاخص های تعیین شده مستقیماً به حساب شهرداری ها واریز و یا به صورت متمرکز توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیارها) توزیع می شود.
اما شوراها بر اساس اختیارات قانونی نقش تعیین کننده در ایجاد منابع درآمدی شهرداری ها بر عهده دارند از جمله:
1- تصویب عوارض محلی (به استناد بند 16 ماده 71 قانون شوراها و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده)
2- تصویب بهاء خدماتی که شهرداری ها و سازمان های وابسته ارائه می نمایند (به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها)
3- تصویب وام های پیشنهادی شهرداری (بند 13 ماده 71 قانون شوراها)
4- برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی و … (بند 5 ماده 71 قانون شوراها)
5- تشویق و ترغیب مردم در خصوص مراکز گردشگری، تفریحی و … (بند 6 ماده 71 قانون شوراها)
6- تصویب معاملات و … به ویژه در قالب توافقات شهرداری با شهروندان که مستقیماً با منابع درآمدی ارتباط خواهد داشت (بند 14 ماده 71قانون شوراها).
7- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و الصاق هر نوع نوشته و آگهی تابلو بر روی دیوارهای شهر و … (بند 25 ماده 71 قانون شوراها)
8- تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری (با توجه به اینکه بخشی از سیستم حمل و نقل مستقیماً در اختیار شهرداری است) (بند 27 ماده 71 قانون شوراها).
9- مصوبات شورا درزمینه چگونگی اجرای تبصره های 3 و4 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top