نحوه استعفای اعضای شورا و بررسی آن در شورا چگونه و آیا اعضای شورا می توانند به صورت یک جا از عضویت در شورا استعفا نمایند؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهرنحوه استعفای اعضای شورا و بررسی آن در شورا چگونه و آیا اعضای شورا می توانند به صورت یک جا از عضویت در شورا استعفا نمایند؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

بر اساس ماده 11، 12 و 13 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 24/1/84 ابتدا عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکر دلایل به رئیس شورا ارائه دهد، رئیس شورا موظف است در اولین جلسه علنی بعدی شورا، موضوع استعفا را در دستور کار قرار دهد. برای بررسی تقاضای استعفا، ابتدا تقاضا قرائت می شود. سپس شخص متقاضی یا عضو دیگری به انتخاب وی، حداکثر به مدت نیم ساعت پیرامون دلایل استعفا سخنرانی، سپس مخالف یا مخالفان با استعفای عضو نیز به همان مدت می توانند صحبت کنند متعاقب آن رای گیری و نتیجه آن ملاک عمل خواهد بود.ضمناً بر اساس ماده 14 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر، هر گاه تقاضای استعفای تعدادی از اعضا به گونه ای باشد که مانع از رسمیت جلسه باشد قابل طرح در شورا نیست و لذا اعضای شورا نمی توانند بصورت یک جا از عضویت شورا استعفا نمایند.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top