منظور از سازمانها و شرکتهای وابسته کدامند و فرآیند تأسیس و مدارک مورد نیاز چگونه است؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهرمنظور از سازمانها و شرکتهای وابسته کدامند و فرآیند تأسیس و مدارک مورد نیاز چگونه است؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

منظور سازمانها و شرکتهایی است که در اجرای ماده 84 و 111 قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی ‌آن، و طی فرآیند موضوع بند 15 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1/3/75 و اصلاحت بعدی آن تأسیس می گردند. شهرداریها موظفند چنانچه در مواردی،‌ متقاضی تاسیس سازمان، موسسه و … باشند نسبت به ارسال مدارک زیر از طریق معاونت امور عمرانی استانداری به وزارت کشور اقدام نماید.
1- مصوبه شورای اسلام شهر مبنی بر تصویب اساسنامه پیشنهادی شهرداری
2- یک نسخه اساسنامه پیشنهاد که مطابق دستورالعمل ها و معیارهای تدوین شده وزارت کشور تهیه گردیده است ممهور به مهر شورای اسلامی
3- آمار به هنگام جمعیت شهر مربوط که به تاکید مرکز آمار ایران رسیده باشد.
4- گزارش توجیهی مستند در خصوص ضرورت تأسیس سازمان، موسسه و یا شرکت مورد تقاضا با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری
نکته: وظیفه فوق بر اساس تفویض اختیار هیأت وزیران به استانداری تفویض شده است.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top