منابع درآمدی شهرداریها به چند طبقه تقسیم میشود؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقیمنابع درآمدی شهرداریها به چند طبقه تقسیم میشود؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

به موجب ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها، درآمد شهرداری ها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود:
1- درآمد ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)
2- درآمد ناشی ازعوارض اختصاصی
3- بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
4- درآمدهای حاصله ازوجوه و اموال شهرداری
5- کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی
6- اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و داراییهای که به طور اتفاقی یا به موجب قانون شهرداری ها تعلق می گیرد.
تذکر) در اجرای ماده 25 آیین نامه مالی شهرداری ها، بخشنامه بودجه سالانه شهرداری های که اساس تنظیم و تصویب بودجه هر شهرداری را تشکیل می دهد علاوه بر شش طبقه عناوین درآمدی یاد شده هفتمین طبقه نیز تحت عنوان «سایر منابع» ذکر شده است.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top