مرجع موافقت با ماموریت و مرخص شهرداران و صدور احکام مربوط به عهده کیست؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهرمرجع موافقت با ماموریت و مرخص شهرداران و صدور احکام مربوط به عهده کیست؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

بر اساس ضوابط و مقررات موجود، خصوصاً ماده 11 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای شهردار، با رعایت آیین نامه مذکور و در صورت وجود اعتبار در بودجه مصوب شهرداری را موکول به صدور حکم از طرف وزارت کشور داشته است. لذا از آنجاییکه حکم انتصاب شهرداران به استناد تبصره 3 ذیل ردیف1 ماده 71 قانون شوراها وبنا به پیشنهاد شورای شهر با حکم وزیر کشور یا استاندار صورت میگیرد، لذا مرجع صدور احکام ماموریت یا مرخصی شهرداران نیز وزارت کشور خواهد بود که این اختیارات معمولا به استانداران تفویض میگردد.
لازم به توضیح است به استثنا تبصره 1ماده 9 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران، شهردار باید درمورد تاریخ استفاده از مرخصی، با شورای اسلامی شهر مربوط هماهنگی لازم بعمل آورد، البته با تصمیم شورا ممکن است استفاده از مرخصی توسط شهردار تا 2 ماه به تعویق افتد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top