مدیریت اجرایی پسماندها بعهده چه کسی است؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: محیط زیست و خدمات شهریمدیریت اجرایی پسماندها بعهده چه کسی است؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

بر اساس بند ب ماده 2 قانون مدیریت پسماندها، مصوب سال 83 مجلس، پسماند به مواد جامد، گاز و مایع (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می گردد. پسماندها که به پنج گروه
1- پسماندها عادی
2- پسماندهای پزشکی
3- پسماندهای ویژه
4- پسماندهای کشاورزی
5- پسماندهای صنفی تقسیم گردیده اند به استناد ماده 7 قانون مذکور، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها در داخل محدوده و حریم شهر، به جزء پسماندهای صنعتی به عهده شهرداری است و شهرداری می تواند بر اساس ماده 8 قانون ارائه لایحه ای به شورای اسلامی در خصوص تصویب تعرفه ای مناسب به بهای خدمات پسماندها توسط شورای شهر مربوط، هزینه جمع آوری، دفع و … ازتولید کننده دریافت نماید.
ضمناً همانطوریکه در بند ب ماده 2 قانون مدیریت پسماندها، ‌اشاره شده است، فاضلاب از پسماندها مجزا گردیده است و لذا فاضلاب، طبق قانون، پسماند محسوب نمیگردد و در حیطه وظایف شهرداری نمی باشد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top