مأمورین تشخیص شهرداری چه کسانی هستند و چگونگی تعیین و وظیفه او را بیان نمایید؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقیمأمورین تشخیص شهرداری چه کسانی هستند و چگونگی تعیین و وظیفه او را بیان نمایید؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

‌تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مؤدی بعهده مأمورین تشخیص یا کسانی است‌ که از طرف شهرداری یا سازمان‌های تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آنها داده شده است مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی‌نظری را در‌تشخیص‌های خود به کار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا‌گذارده خواهد شد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top