کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/51 و اصلاحات بعدی آن، کدام است؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: کمیسیون هاکمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/51 و اصلاحات بعدی آن، کدام است؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

 مرکب از استاندار یا فرماندار کل و عضویت رئیس شورای شهر، شهردار، نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی، نماینده مهندسین مشاور تهیه کننده طرح.
نکته: ریاست کمیسیون بااستاندار بافرمانداری کل میباشد.
ضمناً به موجب ماده 5 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 31/3/74، نماینده وزارت کشاورزی نیزعضو کمیسیون فوق می باشد.
وظیفه: بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top