کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری کدام است؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: کمیسیون هاکمیسیون ماده 100 قانون شهرداری کدام است؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

شامل نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، شورای اسلامی شهر
وظیفه: رسیدگی به تخلفات ساختمانی
پس از حصول پرونده به دبیرخانه، کمیسیون باید برگ اخطاریه متخلف را در دو نسخه تکمیل و یک نسخه را به متخلف ابلاغ نماید، متخلف مکلف است ظرف 10 روز ازتاریخ ابلاغ، توضیحات خود را کتباً به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید و چنانچه متخلف پس از انقضای مدت مذکور و بدون عذر موجه، پاسخ کتبی خود را در خصوص اخطاریه به دبیرخانه کمیسیون تحویل ندهد، کمیسیون تصیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود. لازم به ذکر است در اخطاریه علاوه بر تاریخ و ساعت تشکیل کمیسیون، بر اساس گزارش کارشناس شهرداری باید موارد تخلف ساختمانی جهت اطلاع متخلف درج شود، دبیر کمیسیون طی دعوت نامه ای، شهردار یا نماینده او را برای توضیحات احتمالی برای شرکت در جلسه دعوت می نماید و در صورت لزوم و تشخیص کمیسیون از مالک یا ذی نفع نیز برای ارائه توضیحات و برای شرکت در جلسه دعوت به عمل می آورد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top