کمیسیونهای تخصصی مربوط با شرح وظایف و شورا کدام هستند؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: کمیسیون هاکمیسیونهای تخصصی مربوط با شرح وظایف و شورا کدام هستند؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

شورا برای اتمام کارها و فعالیت های ویژه و با موضوعات خاص می تواند به استناد ماده 14 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر مصوب 11/1/78 و حسب نیاز با تشکیل کمیسیونهایی با شرکت اعضای خود موافقت کرده و تعداد آنها را کاهش یا افزایش دهد عده اعضای هر کمیسیون از 3 تا 5 نفر بوده و هر یک از اعضای شورا موظف هستند حداقل عضو یک کمیسیون باشد.
اعضای کمیسیون به پشنهاد رئیس شورا، توسط شورا و برای مدت یکسال انتخاب می شوند.
نکته: بر اساس تصمیم شورایعالی استانها در سال 85 شوراهای شهر حداکثر می تواند دو کمیسیون عمران و فرهنگی اجتماعی را تشکیل دهند.
وظیفه: بررسی لوایح و طرحهای شهرداری و اعضای شوراها و ارائه آن به شورا شهر یا مراجع ذیصلاح دیگر برای تبدیل به قانون.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top