فرآیند تصویب عوارض محلی توسط شورای اسلامی بشر چگونه است؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقیفرآیند تصویب عوارض محلی توسط شورای اسلامی بشر چگونه است؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

الف) پیشنهادات راجع به وضع عوارض محلی به دو صورت قابل ارائه است:
1- تقدیم لایحه عوارض جدید یا تغییر عوارض توسط شهردرای (بند 16 ماده 71 قانون شوراها)
2- طرح ارائه شده توسط یک یا چند نفر از اعضاء شورا و یا کمیسیون مربوطه (ماده 77 قانون شوراها)
ب) ارسال مصوبه به مراجع قانونی ذیربط شامل:
1- مراجع مذکور در ماده 93 ق شوراها (نماینده یا نمایندگان حوزه انتخابیه، شوراهای مافوق، مسئولین اجرایی ذیربط، فرمانداری)
2- در صورتی که مصوبه شورا به نوعی مربوط به دستگاه های اجرایی باشد (تبصره 3 ماده 80 قانون شوراها)
3- وزارت کشور یا استانداری به استناد تفویض اختیار(ماده 77 قانون شوراها)
ج) در صورتی که مصوبه ظرف مدت دو هفته مورد ایراد مراجع مذکور در (جز یک و دو بند ب) قرار نگیرد. اعلام عمومی شود (تبصره یک ماده 50 ق مالیات بر ارزش افزوده)
تذکر 1) درصورت اعتراض مراجع ذیربط (از طریق فرمانداری یا شورای استان) در مهلت مؤثر قانونی، شورای شهر برابر مقررات ماده 80 قانون شوراها عمل می نماید.
تذکر2) به استناد تبصره ذیل ماده 77 قانون شوراها، وزیر کشور در هر مقطعی می تواند هرنوع عوارض را منطبق بر آیین نامه نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
چ) اعلام عمومی و ابلاغ به شهرداری جهت اجراء طبق مقررات (درصورتی که تا 15 بهمن ماه هر سال عوارض تصویب و اعلام عمومی شود از ابتدای سال بعد قابل وصول است).

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top