غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا چگونه منجربه سلب عضویت می شود؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهرغیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا چگونه منجربه سلب عضویت می شود؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

طبق ماده 82 مکرر 2، غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود :
1- شورای روستا و شهر: دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی
2- شورای بخش: هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی
3- شورای شهرستان: شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی
4- شورای استان: چهارجلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی
5- شورای عالی استانها: سه جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top