شورای آموزش و پرورش شهرستان کدام است؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: کمیسیون هاشورای آموزش و پرورش شهرستان کدام است؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

مرکب از رئیس آموزش و پرورش شهرستان که دبیر و مسئول تعیین دستور جلسات شورا می باشد.
معاون پرورشی یا مسئول امور تربیتی شهرستان، رئیس شورای شهرستان، 3 نفر از روسای مدارس در دوره های تحصیلی مختلف، رئیس شبکه بهداشت یا پزشک متعهد شهرستان، 3 تا 5 نفر از اولیای دانش آموزان یا معتمدان شهرستان به پیشنهاد انجمن اولیا و مربیان.
نکته: احکام اعضای شورای شهرستان توسط اداره کل آموزش و پرورش و با امضاء مدیر کل آموزش و پرورش استان صادر خواهد شد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top