شرح وظیفه هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان چیست ؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقیشرح وظیفه هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان چیست ؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

به استناد بند3 ذیل ماده 79 اصلاحیه قانون شوراها مصوب 1386 ،هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان جهت رسیدگی به شکایات از شوراهای روستا و بخش تشکیل می شود.
در خصوص مصوبات مورد اختلاف در شوراهای اسلامی روستا وبخش، نظر هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان صائب خواهد بود و نیز به استناد تبصره 1 ماده 82 مکرر 1 اصلاحیه پیش گفته، ارائه پیشنهاد سلب عضویت اعضای شورا های اسلامی روستا وبخش جهت تصویب هیأت حل اختلاف استان، با هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان خواهد بود.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top