در صورتی که شهردار، اصل سکونت در محدوده قانونی شهر مورد تصدی را رعایت ننماید تکلیف شورا چیست؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهردر صورتی که شهردار، اصل سکونت در محدوده قانونی شهر مورد تصدی را رعایت ننماید تکلیف شورا چیست؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

به استناد ماده 4 آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار، شورای اسلامی به محض اینکه از فقدان هر یک از شرایط مندرج در بندها و تبصره های ذیل ماده 1، 2، 3 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران از جمله عدم سکونت در معدوده قانونی شهر مورد تصدی و با اینکه بعداً‌ ثابت شود شهردار به دلیل ارائه مدرک جعلی، حداقل تحصیلات و تجربه موضوع آیین نامه مذکور را نداشته و یا مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسات وابسته به شهرداری بوده و یا صاحب موسساتی است که تمام یا بخش از حوایج عمومی حوزه عمل شهرداری را تامین می نماید مطلع گردد، باید در اولین جلسه عادی یا فوق العاده خود که با حضور شهردار تشکیل خواهد شد به موضوع رسیدگی و در خصوص ملغی نمودن حکم انتصاب وی اقدام قانونی به عمل آورد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top