حیطه وظایف واختیارات هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به چه نحوی است ؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقیحیطه وظایف واختیارات هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به چه نحوی است ؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

به استناد بند3 ذیل ماده 79 اصلاحیه قانون شوراها مصوب 1386 ،هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان جهت رسیدگی به شکایات از شوراهای روستا و بخش تشکیل می شود.
در خصوص مصوبات مورد اختلاف در شوراهای اسلامی روستا وبخش ،نظر هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان صائب خواهد بود.
به استناد تبصره 1 ماده 82 مکرر 1 اصلاحیه پیش گفته ، ارائه پیشنهاد سلب عضویت اعضای شورا های اسلامی روستا وبخش جهت تصویب هیأت حل اختلاف استان، با هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان خواهد بود.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top