جلسات شورا چگونه رسمیت می یابند؟

1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

جلسات شوراها علنی و با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد، شوراهای 5 نفره با حضور 4 نفر و شوراهای 7 نفره با حضور 5 نفر رسمی است (ماده 15 قانون شوراها و 11 آئین نامه اجرایی).

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top