تعیین تکلیف شورای اسلامی روستا و دهیاری که به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا وشهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 به عنوان یک ناحیه یا منطقه منفصل شهر اصلی تلقی شده و در حریم شهر قرار گرفته، چگونه است ؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقیتعیین تکلیف شورای اسلامی روستا و دهیاری که به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا وشهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 به عنوان یک ناحیه یا منطقه منفصل شهر اصلی تلقی شده و در حریم شهر قرار گرفته، چگونه است ؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

با استناد به تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده وحریم شهر ، روستا و شهرک ونحوه تعیین آنها مصوب 3/11/1384که مقرر می دارد:«روستاهایی که به  موجب طرح های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع می شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن ، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرح های جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیت های روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت .» با عنایت  به مفاد نامه پیش گفته مبنی بر اعلام و ارائه مصوبه مذکور در این زمینه توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران،تا زمان سیر مراحل قانونی و ضوابط مربوطه ، فعالیت شورای اسلامی روستا ودهیاری کما فی السابق ادامه خواهد داشت.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top