ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها چگونه است؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهرترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها چگونه است؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

در مورد رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، به استناد ماده 79 اصلاحی 6/7/82 هیأت هایی به نام هیأت مرکزی حل اختلاف، هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان، هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان که به استناد تبصره ماده79، قانون شوراها، دبیرخانه هیأت های مذکور به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرماندار مستقر می شود،  مسئولیت رسیدگی به شکایات را بر عهده دارند و اما در خصوص تخلفات اعضای شورا که جنبه جرم دارد چون اعضای شوراها به استناد قوانین عمومی و مدنی کشور، دارای مصونیت سیاسی نمی باشند، دستگاه قضایی با دادگاههای عمومی، مسئول رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی از عملکرد شوراها می باشند.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top