ترتیب تحویل کالا و خدمات در انواع معاملات شهرداری چگونه باید انجام شود؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهرترتیب تحویل کالا و خدمات در انواع معاملات شهرداری چگونه باید انجام شود؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

1)معاملات جزئی– تحویل جنس یا کار انجام شده به وسیله انباردار یا اداره درخواست‌کننده انجام می شود.
2)معاملات متوسط– باید به وسیله انباردار یا اداره درخواست‌کننده و با نظارت کمیسیون تحویل (مرکب از سه نفر به انتخاب شهردار) انجام پذیرد .
3)معاملات عمده– باید به وسیله انباردار یا اداره درخواست‌کننده و با نظارت کمیسیون تحویل(مرکب از دو نفر نماینده منتخب شهردار و یک نفر نماینده ذیصلاح به انتخاب شورای اسلامی شهر) انجام شود.
‌تذکر1: در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار باید کمیسیون تحویل صورت مجلس تنظیم و در آن به طور صریح قید‌گردد که جنس مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه و یا مشخصات مندرج در پیمان یا استعلام بها می‌باشد و ذیل آن را تمام اعضاء کمیسیون تحویل‌و فروشنده یا پیمانکار امضاء نمایند و در مورد اجناسی که تحویل انبار می‌شود انباردار نیز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.
تذکر2 : هرگاه بین اعضاء کمیسیون در نوع و مشخصات کالا یا کار مورد تحویل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top