به استناد دستورالعمل نحوه مأموریت تمام وقت و پاره وقت کارکنان دولت،افرادی که عضو شورا می باشند تقاضای مأموریت از دستگاه مربوط به تشخیص رییس شوراست یا اینکه باید در شورا مصوب گردد؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقیبه استناد دستورالعمل نحوه مأموریت تمام وقت و پاره وقت کارکنان دولت،افرادی که عضو شورا می باشند تقاضای مأموریت از دستگاه مربوط به تشخیص رییس شوراست یا اینکه باید در شورا مصوب گردد؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

به استناد تبصره ذیل ماده 1 دستور العمل نحوه مأموریت تمام وقت و پاره وقت آن دسته از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شوراهای اسلامی شهر ،  شهرک ،بخش و روستا درآمده اندکه مقرر می دارد:«موضوع مأموریت کارکنان این بند حسب مورد از طرف شورا به استاندار ارائه خواهد گردید تا نسبت به در خواست مأموریت وی از دستگاه محل خدمت مستخدم اقدام گردد.»موضوع مأموریت اعضا پس از تصویب در شورا به استاندار ارائه تا بر اساس آن اقدامات لازم معمول گردد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top