بطور کلی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در نظارت بر اجرای تکالیف و وظایف شهرداری چگونه و در چه حدودی است؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهربطور کلی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در نظارت بر اجرای تکالیف و وظایف شهرداری چگونه و در چه حدودی است؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

قانون شوراها، شورای اسلامی شهر را ناظر بر اقدامات شهرداری و حافظ حقوق شهروندان وقاضی ارزیابی اقدامات شهرداری قرارداده است. شورای اسلامی اولاً به عنوان نهاد و ارگان منتخب مردم و نمایندگان قانونی آنها دقت و نظارت می کندکه شهرداری از حدود قانونی و اختیارات خود فراتر نرفته باشد ثانیاً به مالکان، ذینفعان، شهروندان و… این فرصت و امکان را می دهد تا نسبت به اقدامات شهرداری به ارگان ناظر(شورا) اعتراض کنند که این امر مطابق با اصول عدالت قضایی و در عین حال حقوق شهروندی است. ثالثاً به عموم شهروندان این اطمینان خاطر و اعتماد را می دهد که نمایندگان آنها در نهاد شورا حافظ منافع آنها هستند و بر رعایت حقوق شهروندی نظارت کامل دارند.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top