برنامه ریزی برای آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش بر عهده چه کسی است؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهربرنامه ریزی برای آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش بر عهده چه کسی است؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

به استناد ردیف 7 اصلاحی 27/8/86 ماده 78 مکرر 2 قانون شوراها الحاقی 6/7/82، برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت و کاربردی در قالب امکانات موجود کشور و با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی ذی ربط از وظایف و اختیارات شورایعالی استانها می باشد و این شورای فرادستی موظف است نسبت به برنامه ریزی و ارائه دوره های آموزشی در سطوح مختلف شورایی اقدام نماید. وزارت کشور نیز بر اساس ماده 27 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر مصوب 78 در خصوص آموزش شوراها و نیز مجریان قانون، موظف گردیده است.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top