برخی از شوراها در مصوبات خود قید می نمایند که از تاریخ تصویب این مصوبه لازم اجراست در حالیکه ممکن است فرمانداری مصوبه را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد. آیا اقدامات شهرداری قبل از اعلام نظر فرمانداری در موعد قانونی، پیرامون مصوبه باطل می گردد؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهربرخی از شوراها در مصوبات خود قید می نمایند که از تاریخ تصویب این مصوبه لازم اجراست در حالیکه ممکن است فرمانداری مصوبه را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد. آیا اقدامات شهرداری قبل از اعلام نظر فرمانداری در موعد قانونی، پیرامون مصوبه باطل می گردد؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

به استناد ماده 93 قانون شوراها، کلیه شوراها موضوع قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت 10 روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه، شورای مافوق، مسئولین اجرایی ذی ربط و عالی ترین مقام اجرایی مربوط و در مورد شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند. لذا فرمانداری باید از تاریخی که مصوبه به دبیرخانه فرمانداری وارد شده است ظرف دو هفته مصوبه را بررسی و در صورت اعتراض، مراتب را به شورا شهر اعلام نماید لذا قبل ازانقضای مهلت 2 هفته مصوبه شورا قابلیت اجرایی ندارد و در صورت عدم رعایت موضوع، چنانچه بعداً‌مصوبه مذکور اصلاح یا لغو شود شهرداری می باید از اقداماتی که انجام داده است رفع اثر نماید، به عبارت دیگر اگر در اجرای مصوبه لغو شده، وجوهی از افراد دریافت نموده است، می بایست به آنها عودت دهد. به هر حال نوشتن عبارت (از تاریخ تصویب، مصوبه لازم الاجراست)، از سوی شورا مغایر با قوانین و مقررات می باشد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top