با عنایت به ماده 82 مکرر (2) اصلاحیه قانون شوراها مصوب 1386 تشخیص و تصویب غیبت غیر موجه اعضاء شورا به چه نحوی خواهد بود ؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقیبا عنایت به ماده 82 مکرر (2) اصلاحیه قانون شوراها مصوب 1386 تشخیص و تصویب غیبت غیر موجه اعضاء شورا به چه نحوی خواهد بود ؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

مستند به ماده 82مکرر (2)مقنن در مقام بیان چگونگی مرجع رسیدگی کننده به تخلفات شوراها بوده و با علم به صلاحیت هیأت های حل اختلاف و رسیدگی به شوراها مقرر داشته،غیبت غیر موجه اعضاء شوراها با تصویب شورا منجر به سلب عضویت عضو می‌شود . لذا پس از تشخیص شورای ذی ربط مبنی بر غیر موجه بودن غیبت عضو ، عضویت وی سلب و نیازی به طرح موضوع و تصویب آن توسط هیأت حل اختلاف استان نمی باشد.لیکن درصورتی که در مهلت زمانی مقرر در ماده 80قانون فوق الذکرمصوبه مذکور مورد اعتراض مسؤولین ذی ربط واقع نگردد ، مصوبه قطعی و لازم الاجراست .

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top