با توجه به ماده 19 آیین نامه مالی شهرداری ها که به تأیید توافق طرفین قرارداد شهرداری توسط شورای اسلامی شهر اشاره دارد: آیا لازم است علاوه بر تأیید توافق طرفین قرارداد توسط شورای اسلامی شهر ،مفاد قرارداد نیز به تأیید شورا برسد؟ آیا نیازی به تصویب قراردادهای موضوع ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها در کمیسیون عالی معاملات شهرداری می باشد یا خیر؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقیبا توجه به ماده 19 آیین نامه مالی شهرداری ها که به تأیید توافق طرفین قرارداد شهرداری توسط شورای اسلامی شهر اشاره دارد: آیا لازم است علاوه بر تأیید توافق طرفین قرارداد توسط شورای اسلامی شهر ،مفاد قرارداد نیز به تأیید شورا برسد؟ آیا نیازی به تصویب قراردادهای موضوع ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها در کمیسیون عالی معاملات شهرداری می باشد یا خیر؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

با عنایت به ماده 19 آیین نامه مالی شهرداری که مقرر می دارد:«در مورد معامله با وزارتخانه ها و مؤسسات وشرکت های دولتی یا وابسته به دولت وشهرداری و معامله بین دو شهرداری فقط توافق طرفین که به تأیید انجمن شهر برسد کافی است.»همان تأیید توافق طرفین قرارداد کفایت نموده و وظیفه ای برای ورود شورا به مفاد قرارداد و تأیید آن پیش بینی نگردیده است .مضافاً اینکه نیازی به طرح موضوع وتصویب قراردادهای پیش گفته در کمیسیون عالی معاملات شهرداری نمی باشد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top