با توجه به دارا بودن حق اعتراض نسبت به مصوبات شوراهای شهر و شهرستان،در صورت اعتراض یکی از مراجع به مصوبه شورا و عدم اعتراض مرجع دیگر تکلیف اجرای مصوبه به چه نحوی است؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقیبا توجه به دارا بودن حق اعتراض نسبت به مصوبات شوراهای شهر و شهرستان،در صورت اعتراض یکی از مراجع به مصوبه شورا و عدم اعتراض مرجع دیگر تکلیف اجرای مصوبه به چه نحوی است؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

با عنایت به تبصره 1 ماده 80  اصلاحیه قانون شوراها مصوب 1386 ،اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی شهر وشهرستان توسط فرماندار یا شورای استان صورت می گیرد و هر دو مرجع پیش گفته در مهلت زمانی مقرر حق اعتراض به مصوبات شورا را دارا می باشند.لذا تا پایان ظرف زمانی معین شده جهت اعتراض توسط هر یک از مراجع پیش گفته ،مصوبه شورا قابلیت اجرا نخواهد داشت.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top