اگر کمیسیون ماده 100 رای بر پرداخت جریمه طبق تبصره ها 4 و 5 ذیل ماده 100 قانون شهرداری صادر نماید و مالک نسبت به پرداخت آن اهتمام ورزد آیا شهرداری می تواند از صدور گواهی پایان کار خودداری ورزد؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: محیط زیست و خدمات شهریاگر کمیسیون ماده 100 رای بر پرداخت جریمه طبق تبصره ها 4 و 5 ذیل ماده 100 قانون شهرداری صادر نماید و مالک نسبت به پرداخت آن اهتمام ورزد آیا شهرداری می تواند از صدور گواهی پایان کار خودداری ورزد؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

مقررات تبصره های 4 و 5 ذیل ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری را مکلف می دارد با دریافت جریمه، برگ پایان کار را صادر نماید در صورتی که شهردار به طور کتبی اظهاری برعدم امکان صدور گواهی پایان نماید و یا بدون عذر موجه از صدور آن خوددار نماید.
رسیدگی به این تصمیم شهرداری، استناد به بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، در صلاحیت این مرجع است و رای صادره از دیوان برای شهرداری الزام آور خواهد بود.
 

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top