اگر بنایی بر خلاف اصول شهرسازی احداث شود و شهرداری درخواست تخریب آن را ننماید و فقط تقاضا جریمه کند آیا کمیسیون ماده 100 بر خلاف درخواست شهرداری می تواند حکم به تخریب نماید؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: محیط زیست و خدمات شهریاگر بنایی بر خلاف اصول شهرسازی احداث شود و شهرداری درخواست تخریب آن را ننماید و فقط تقاضا جریمه کند آیا کمیسیون ماده 100 بر خلاف درخواست شهرداری می تواند حکم به تخریب نماید؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

بر اساس نظریه اداره حقوقی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری باید با توجه به واقعیت موجود و مطابق قانون رای بدهد زیرا این کمیسیون تابع نظر شهرداری نمی باشد لذا اگر تشخیص کمیسیون در خصوص عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی در حدی است که ممکن است موجب خرابی و بروز حوادث نامطلوب شود و یا به بافت شهر لطمه وارد نموده و یا اصول شهرسازی رعایت نشده باشد می تواند حکم به تخریب آن را صادر نماید هر چند شهرداری مایل به اخذ جریمه باشد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top