اموال شهرداری چند قسم است؟ وظیفه شهرداری و شورای اسلامی شهر نسبت به هر نوع از اموال چیست؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقیاموال شهرداری چند قسم است؟ وظیفه شهرداری و شورای اسلامی شهر نسبت به هر نوع از اموال چیست؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

به موجب مواد 45 تا 48 آیین نامه مالی شهرداری ها، اموال شهرداری اعم از منقول و غیر منقول بر دو نوع تقسیم می شود.
1- اموال عمومی        2- اموال اختصاصی
1- اموال عمومی شهرداری، اموالی است که متعلق به شهر است و برای استفاده عمومی اختصاص یافته است. مانند معابر عمومی، خیابانها، میادین، پلها، آرامستانها انهار عمومی و اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند، چمن کاری، گل کاری و امثال آن.
وظیفه شهرداری، حفاظت از اموال عمومی، آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم، جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها است.
2- اموال اختصاص شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد مانند اراضی، ابنیه، ماشین آلات، اثاث و نظائر آن.
وظیفه شهرداری، علاوه بر حفاظت و جلوگیری از تجاور و تصرف، مکلف است کلیه اموال غیر منقول اختصاصی شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند.
تذکر1) در صورتی که بعضی از اموال عمومی به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی ازآن سلب گردد به تشخیص شورای اسلامی شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب می گردد.
تذکر2) طرز نگاهداری وحفظ و حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی و عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارت های اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجود اموال به موجب دستورالعملی که توسط وزارت کشور تصویب و ابلاغ گردیده است انجام گیرد.
وظیفه شورای شهر، علاوه بر مورد ذکر شده در تذکر 1 به موجب بند 8 ماده 71 قانون شوراها، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه، داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری بر عهده شورای اسلامی شهر می باشد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top