آیا شورای اسلامی شهر یا اعضای آن می توانند به کارکنان شهرداری دستور بدهند ؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهرآیا شورای اسلامی شهر یا اعضای آن می توانند به کارکنان شهرداری دستور بدهند ؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

اگر شورا یا هریک از اعضاء آن بتوانند مستقیماً به کارکنان شهرداری دستور بدهند و آنان نیز مکلف به پاسخگویی باشند نظام مدیریت شهرداری مختل و انجام امور با وقفه مواجه خواهد شد به استناد ماده 82 مکرر 3 قانون شوراها: شورا و یا هریک از اعضاء آن در مورد عزل و نصب کارکنان شهرداری منع نموده است.
اما نظر به این که ممکن است در بخشی از واحدهای شهرداری اقداماتی توسط کارکنان انجام شود که موجب ایجاد ابهامات و ایراداتی برای برخی از اعضای شورای شهر گردد لذا با توجه به اینکه شخص شهردار مسئولیت پاسخگویی نسبت به عملیات شهرداری را بر عهده دارد اعضای شورا می توانند از طریق فرایند ماده 73 قانون شوراها در مورد سؤالات و ابهامات احتمالی خود اقدام نمایند.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۵ | توسط

Scroll to top