آیا شهرداری مجاز است حسابهای مجزا داشته باشد و استقراض از یک حساب برای استفاده‌ در حساب دیگر امکان پذیر است؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقیآیا شهرداری مجاز است حسابهای مجزا داشته باشد و استقراض از یک حساب برای استفاده‌ در حساب دیگر امکان پذیر است؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

شهرداری می تواند برای فعالیتهای مختلف عمومی و اختصاصی حسابهای مجزا داشته باشد استقراض از یک حساب برای استفاده ‌در حساب دیگر منوط به موافقت شورای اسلامی شهر است و در موافقتنامه مذکور مدت استقراض باید معلوم گردد و به محض پیدایش موجودی در حساب ‌بدهکار به میزانی که پرداخت مبلغ استقراضی را تکافو کند فرضاً که مدت مقرر نیز منقضی نگردیده باشد باید به حساب بستانکار برگشت داده شود.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top