آیا ضروریست موضوع غیبت غیرموجه اعضاء شورا در هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان مطرح شود یا خیر ؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: محیط زیست و خدمات شهریآیا ضروریست موضوع غیبت غیرموجه اعضاء شورا در هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان مطرح شود یا خیر ؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

با استناد به ماده 82 مکرر 2 اصلاحیه قانون شوراها مصوب 1386 ، غیبت غیرموجه اعضاء شورا با تشخیص و تصویب شورا منجر به سلب عضویت عضو می‌شود. لذا در صورت تشخیص و تصویب شورای ذیربط مبنی بر غیرموجه بودن غیبت عضو ، عضویت وی سلب میشود و نیازی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف استان نیست. مع‌هذا پس از طی مراحل قانونی مندرج در ماده 80 اصلاحیه مزبور و عدم تأیید مصوبه شورا توسط مرجع ذیصلاح و اصرار شورا بر مصوبه خود ، موضوع جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف استان ارجاع خواهد شد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top