آیا شورا می تواند طی مصوبه ای، ‌شهرداری را ملزم نماید از محل ماده 16 و 17 بودجه شهرداری، مبالغی به اشخاص معرفی شده پرداخت نماید؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریآیا شورا می تواند طی مصوبه ای، ‌شهرداری را ملزم نماید از محل ماده 16 و 17 بودجه شهرداری، مبالغی به اشخاص معرفی شده پرداخت نماید؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

مطابق بند 10 ماده 55 قانون شهرداری، با تصویب شورای اسلامی شهر، شهرداری ها مجاز به اهدا و قبول اعانات به نام شهر می باشند.
کمکهای یاد شده الزاماً باید در چارچوب بودجه سالانه شهرداری که بر اساس بخشنامه بودجه شهرداری های کشور تنظیم و به تصویب شورای شهر می رسد، پیش بینی و هزینه شود. خارج از چارچوب بودجه شهرداری هر گونه کمک مالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد وجاهت قانونی است.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top