آیا شورا می تواند، عضوی از شورا را که کارشناس رسمی دادگستری است به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در مواقعی که موظف به انتخاب یک نفر کارشناس رسمی دادگستری می باشد انتخاب نماید؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهرآیا شورا می تواند، عضوی از شورا را که کارشناس رسمی دادگستری است به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در مواقعی که موظف به انتخاب یک نفر کارشناس رسمی دادگستری می باشد انتخاب نماید؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

هر چند عضویت شخص در شورای اسلامی شهر به عنوان مانعی برای انجام کار کارشناسی نمی باشد ولی از لحاظ منطقی و اصولی و با توجه به قاعده احتیاط، شایسته است که شورای اسلامی شهر از ارجاع کار کارشناسی به اعضای خود که کارشناس رسمی دادگستری است اجتناب ورزد تا خدشه ای بر اصل بی طرفی، که مبنای کار کارشناسی است وارد نگردد. بطور کلی و به موجب ماده 261 قانون آیین دادرسی مصوب 21/1/1379 مواردی که کارشناس ازانجام کارشناسی منع گردیده است همان مواردی است که قاضی از قضاوت در مورد پرونده های قضایی منع شده است. این موارد که در ماده 91 قانون مذکور احصا شده است بشرح زیر می باشد:
1- قرابت نسبی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا یکی از اصحاب دعوا
2- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد.
3- دادرس یا همسر یا فرزنداو، وارث یکی ازاصحاب دعوا باشد.
4- دادرس در گذشته در موضوع دعاوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
5- بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزدان او، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top