آیا شورای شهر می تواند برای افزایش درآمد شهرداری و کاهش تخلفات ساختمانی جرایم کمیسیون ماده صد را افزایش دهد؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهرآیا شورای شهر می تواند برای افزایش درآمد شهرداری و کاهش تخلفات ساختمانی جرایم کمیسیون ماده صد را افزایش دهد؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

اولاً فلسفه وجود کمیسیون ماده 100 و مقررات مندرج در تباصر آن صرفاً به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و صدور رأی به تخلفات یاد شده است و به هیچ وجه طراحان کمیسیون یاد شده و نیز قانون گذار، هدف تأمین درآمد برای شهرداری نداشته و ندارد و اگر در وضعیت فعلی، ما شاهد این هستیم که کمیسیونهای ماده 100 از فلسفه اصلی خود دور افتاده اند و به کمیسیونها به چشم محلی برای تأمین درآمد هر چه بیشتر برای شهرداری نگاه می شود عوامل زیادی دخیل است. ثانیاً اعضای کمیسیون نمی توانند در مورد جریمه به میزانی کمتر یا بیشتر ازحدود تعیین شده در تبصره های ماده 100 ، رأی صادر نمایند، شورای اسلامی شهر نیز مجاز به دخل یا تصرف در جرایم تعیین شده نیستند. شورای اسلامی شهر به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری مرجع تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری می باشد که در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است. این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top