آیا شورای اسلامی شهر یا هر یک از اعضای آن می تواند به کارکنان شهرداری دستور بدهند؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهرآیا شورای اسلامی شهر یا هر یک از اعضای آن می تواند به کارکنان شهرداری دستور بدهند؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

واقعیت این است که اگر شورا و یا هر یک از اعضای آن بتوانند مستقیماً به کارکنان شهرداری دستور بدهند و کارکنان نیز مکلف به جوابگویی باشند نظام مدیریت شهرداری مختل و انجام امور عمومی شهرداری را با وقفه مواجه خواهد نمود. از این رو قانونگذار بر اساس ماده 82 مکرر 3 قانون شوراها، شورا و یا هر یک از اعضای آن را در مورد عزل و نصب کارکنان شهرداری ممنوع نموده است اما از آنجایی که ممکن است در بخشی از واحدهای شهرداری اقداماتی توسط کارکنان انجام شود که موجب ایجاد ابهامات و ایراداتی برای بعضی از اعضای شوراهای اسلامی گردد، لذا با توجه به اینکه شخص شهردار مسئولیت پاسخگویی به عملیات شهرداری را در همه زمینه ها، بر عهده دارد. اعضای شورا می توانند از طریق مکانیسم ماده 73 قانون شوراها در مورد ابهامات و سوالات احتمالی خود اقدام نمایند.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top