آیا شورای اسلامی شهر می تواند شهرداری را ملزم به ارائه خدمات در خارج از محدوده شهر نماید؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: محیط زیست و خدمات شهریآیا شورای اسلامی شهر می تواند شهرداری را ملزم به ارائه خدمات در خارج از محدوده شهر نماید؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

در قوانین و مقررات موجود، وظیفه ای در این خصوص برای شورای اسلامی شهر دیده نشده است و بر اساس ماده 56 قانون شهرداری، شهرداری حق تعهد خدمت در خارج از محدوده مصوب ندارد و علاوه بر آن به استناد تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوه و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84، در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمان و غیره دریافت می نماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری است. اما در عین حال و بر اساس تبصره 2 ماده 19 طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب 17/2/82 هیات وزیران، شهرداریهای موظفند یا درخواست کتبی فرماندار به عنوان رئیس ستاد حوادث با حداکثر امکانات خود، در خصوص مهار بحران های احتمالی در شهرستان شرکت نماید.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top