آیا شورای اسلامی شهر می تواند بدون پیشنهاد شهرداری نسبت به تصویب تعرفه، ‌دستور العمل یا آیین نامه تعهد آور برای شهرداری اقدام نماید؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهرآیا شورای اسلامی شهر می تواند بدون پیشنهاد شهرداری نسبت به تصویب تعرفه، ‌دستور العمل یا آیین نامه تعهد آور برای شهرداری اقدام نماید؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

شورای اسلامی شهر بر اساس ماده 71 قانون شورا و در راستای وظایف قانونی خود می تواند طرحهای پیشنهادی هر یک از اعضای خود را بررسی و تصویب نماید.
بدیهی است طرحهایی که شورا حق تهیه و تصویب آن را دارد در صورتیکه مرتبط با شهرداری باشد حتماً‌باید با اخذ نظر شهرداری بررسی و مورد تصویب قرار گیرد تا در مرحله اجرا با مشکلی مواجه نگردد. به همین جهت در بند 6 ماده 14 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر مصوب سال 78 تاکید شده است بررسی پیشنهادات قابل طرح در کمیسیون های زیر مجموعه شورا، در صورت مرتبط بودن با شهرداری، باید با حضور شهردار یا نماینده وی که بدون داشتن حق رای و صرفاً برای ادای توضیحات در جلسات شرکت خواهند کرد صورت پذیرد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top