آیا شورای اسلامی شهر می تواند افرادی را جهت اشتغال در شورا با شهرداری استخدام نماید؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهرآیا شورای اسلامی شهر می تواند افرادی را جهت اشتغال در شورا با شهرداری استخدام نماید؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

در خصوص استخدام نیرو درشهرداری و سازمانهای وابسته، در قوانین و مقررات مربوط، وظیفه و اختیاری برای شوراها وضع نگردیده است و طبق ماده 54 قانون شهرداری، سازمان شهرداری به نسبت بودجه و حجم کار شهرداری ازطرف شهردار و با اطلاع شورا تهیه و پس ازتصویب وزارت کشور (سازمان شهرداریها و … کشور) به مرحله اجرای گذاشته می شود و بر اساس ماده13 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها مصوب 15/8/81 هیات وزیران، شهرداری مکلف است نیروی انسانی مورد نیاز خود را با رعایت مقررات پیش بینی شده در آیین نامه مذکور و پس از اخذ مجوز استخدام و موافقت مراجع قانونی و از طریق آزمون استخدامی تأمین نماید. ضمناً نیروهای اداری شاغل در دبیرخانه شورای اسلامی شهر به استناد بند 8 ماده 6 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر از کارکنان شهرداری خواهند بود و شورای اسلامی شهر حق به کارگیری نیرو برای اداره امور مربوط به دبیرخانه شورا را نخواهد داشت و هرگونه اقدام شورا در خصوص به کارگیری نیرو، ضمن تحمیل هزینه بر بودجه شهرداری، به لحاظ مغایرت با اصل 105 قانون اساسی تخلف محسوب می گردد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top