آیا شوراهای اسلامی مجاز به اظهار نظر و تصویب مصوبه در خصوص امور پرسنلی شهرداری ها اعم از به کارگیری یا ممانعت از به کارگیری نیروهای جدید و…در شهرداریها می‌باشند یا خیر؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقیآیا شوراهای اسلامی مجاز به اظهار نظر و تصویب مصوبه در خصوص امور پرسنلی شهرداری ها اعم از به کارگیری یا ممانعت از به کارگیری نیروهای جدید و…در شهرداریها می‌باشند یا خیر؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

به استناد ماده 82 مکرر3 اصلاحیه قانون شوراها مصوب 1386 که اشعار می دارد:«شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از آنها حق ندارند در نصب وعزل کارکنان دهیاری ها ،شهرداری ها ویا شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسؤولیت اجرایی ،عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری ها ،شهرداری ها ،شرکت ها و سازمان های تابعه ممنوع می باشد.» هر گونه ورود شورا در این مقوله از بدو ورود افراد در شهرداری تا به کارگیری و خدمت آنها فاقد وجاهت قانونی می باشد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top