آیا شوراهای اسلامی شهر می توانند آیین نامه های پیشنهاد شهرداری را رد یا آیین نامه دیگری را بدون در نظر گرفتن بار مالی آن جایگزین آن نمایند؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهرآیا شوراهای اسلامی شهر می توانند آیین نامه های پیشنهاد شهرداری را رد یا آیین نامه دیگری را بدون در نظر گرفتن بار مالی آن جایگزین آن نمایند؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

در صورتی که شورا در بررسی پیشنهاد شهرداری، لایحه و متن پیشنهادی شهردرای را خارج ازحدود قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری تشخیص دهد می توانند آن را رد نماید، در این صورت شورا بایستی طی مصوبه ای با ذکر ایرادات موجود در لوایح پیشنهادی و ارائه مواردی که رعایت آن در لوایح پیشنهادی ضروری باشد، لایحه یا لوایح مد نظر را به شهرداری عودت نماید. البته مصوبات شورا در این خصوص باید در چهارچوب قوانین و مقررات باشد و واقعیات و شرایط حاکم بر وضعیت موجود شهرداری را در نظر بگیرد لازم به توضیح است هرگونه مصوبه شورا که دارای بار مالی برای شهرداری باشد، در صورتی قابل اجراست که شهرداری توان مالی برای اجرای آن را داشته باشد یا بتواند در متمم بودجه اعتبار آن را پایدار نماید.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top